Vikings-Alianční Stránky

Toto jsou stránky slavné aliance Vikings

Zkratky v DE

Asi každý v nás zná ten pocit když přijde poprvé na alianční fórum v nějaké lepší alianci a všude se na něj valí, ať si zlepší MO, zakouzlí DK na toho a toho atd. Většinou neví co dělat a takovýmhle lidem mi můžem pomoct

Nejpoužívanější zkratky v DE  

MO -magická obrana

DE- DarkElf

K- kletba

DK- Dvojitá Kletba   

Nespa - Nespokojenost

Spokojka - Spokojenost

SD - Soudný Den, může to být i Smrtící Démon, přesnější je ale např. SmD

SK - Síla Kouzla

Obchodky - Obchodní smlouvy

VP - Volný průchod

DÚ - Dobyvačný útok, ne domácí úkol

Plošně - v každé zemi

VMS - Velký magický štit

PS - Pás zmatení

CS - Černá smrt

OMV, MMV, SMV,VMV - magické věže, Obranná, Malá, Střední, Velká

MP, SP, VP - pevnosti, Malá, Střední, Velká

 

 
www.darkelf.cz